Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Δωρεάν υλικό Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων

 

2023

Πανελλαδικές εξετάσεις   Θέματα   Απαντήσεις

Επαναληπτικές εξετάσεις    Θέματα   Απαντήσεις

Εξετάσεις ομογενών   Θέματα   Απαντήσεις

 

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ταξινομημένα με βάση την ύλη.

 

Κεφάλαιο 1 : Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

     1.2 Συναρτήσεις

     1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

     1.4  - 1.8 Όρια - Συνέχεια συνάρτησης 

     

Κεφάλαιο 2 : Διαφορικός Λογισμός

     2.1 Η έννοια της παραγώγου

     2.2 - 2.3 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση - Κανόνες παραγώγισης

     2.4 Ρυθμός μεταβολής

     2.5  Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού

     2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

     2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

     2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

     2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De L' Hospital

     2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης συνάρτησης 

     

Κεφάλαιο 3 : Ολοκληρωτικός Λογισμός

     3.1  Αόριστο ολοκλήρωμα

     3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

     3.5 Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού

     3.7 Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

 

Προτεινόμενα Θέματα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

 

Θέμα 1

Θέμα 2

Θέμα 3

Θέμα 4

Θέμα 5

Θέμα 6

Θέμα 7

Θέμα 8

Θέμα 9

Θέμα 10

Θέμα 11

Θέμα 12

Θέμα 13

Θέμα 14

Θέμα 15

Θέμα 16

Θέμα 17

Θέμα 18

Θέμα 19

Θέμα 20

Θέμα 21

Θέμα 22

Θέμα 23

Θέμα 24

Θέμα 25

Θέμα 26

Θέμα 27

Θέμα 28

Θέμα 29

Θέμα 30

Θέμα 31

Θέμα 32

Θέμα 33

Θέμα 34

Θέμα 35

Θέμα 36

Θέμα 37

Θέμα 38

Θέμα 39

Θέμα 40

Θέμα 41

Θέμα 42

Θέμα 43

Θέμα 44

Θέμα 45

Θέμα 46

Θέμα 47

Θέμα 48

Θέμα 49

Θέμα 50

Θέμα 51

Θέμα 52

Θέμα 53

Θέμα 54

Θέμα 55

Θέμα 56

Θέμα 57

Θέμα 58

Θέμα 59

Θέμα 60

Θεμα 61

Θέμα 62

Θέμα 63

Θέμα 64

Θέμα 65

Θέμα 66

Θέμα 67

Θέμα 68

Θέμα 69

Θέμα 70

Θέμα 71

Θέμα 72

Θέμα 73

Θέμα 74

Θέμα 75

Θέμα 76

Θέμα 77

Θέμα 78

Θέμα 79

Θέμα 80

Θέμα 81

Θέμα 82

Θέμα 83

Θέμα 84

Θέμα 85

Θέμα 86

Θέμα 87

Θέμα 88

Θέμα 89

Θέμα 90

Θέμα 91

Θέμα 92

Θέμα 93

Θέμα 94

Θέμα 95

Θέμα 96

Θέμα 97

Θέμα 98

Θέμα 99