Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για τα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ταξινομημένα με βάση την ύλη.

 

Κεφάλαιο 1 : Διαφορικός Λογισμός

     1.1 Συναρτήσεις

     1.2 - 1.3 Η έννοια της παραγώγου - Παράγωγος συνάρτηση

     1.4  Εφαρμογές των παραγώγων

 

Κεφάλαιο 2 : Στατιστική

     2.1 - 2.2 Βασικές έννοιες - Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

     2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς - Κανονική κατανομή