Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για τη Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ταξινομημένα με βάση την ύλη.

 

Κεφάλαιο 3 : Τρίγωνα

     3.2 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων

     3.3 - 3.4 2ο και 3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων

     3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων

     3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

     3.10 - 3.12 Σχέση εξωτερική και απέναντι γωνίας

                          Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών - Τριγωνική ανισότητα

     3.14 -3.16 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου - Εφαπτόμενα τμήματα - Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

 

Κεφάλαιο 4 : Παράλληλες ευθείες

     4.2 - 4.4 Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα - Γωνίες με πλευρές παράλληλες

     4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

     4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν - γώνου

 

Κεφάλαιο 5 : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζιο

     5.2 Παραλληλόγραμμα

     5.3 Ορθογώνιο

     5.4 Ρόμβος

     5.5 Τετράγωνο

     5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα

     5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου

     5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου

     5.9 Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου

     5.10 - 5.11 Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο