Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

Δωρέαν υλικό για τη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων ταξινομημένη

Κεφάλαιο 7 :  Αναλογίες

     7.7 Θεώρημα Θαλή

 

Κεφάλαιο 8 : Ομοιότητα

      8.2 Κριτήρια ομοιότητας

 

Κεφάλαιο 9 : Μετρικές σχέσεις

     9.2 Πυθαγόρειο θεώρημα

     9.4 Γενίκευση Πυθαγορείου θεωρήματος

 

Κεφάλαιο 10 : Εμβαδά

     10.2 Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

     10.3 Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

     10.4 Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

     10.5 Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων

 

Κεφάλαιο 11 : Μέτρηση κύκλου

     11.1 Ορισμός κανονικού πολυγώνου

     11.2 Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων

     11.4 Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με με κανονικά πολύγωνα

     11.5 Μήκος κύκλου
     11.6 Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα

     11.7 Εμβαδόν κυλκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

     

 

     

Διαγωνίσματα

 

Επαναληπτικό διαγώνισμα 1

Επαναληπτικό διαγώνισμα 2

Επαναληπτικό διαγώνισμα 3