Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για τη Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ταξινομημένα με βάση την ύλη.

 

  5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

  4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΎ ΣΩΜΑΤΟΣ

     4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων

     4.3 - 4.4 Ροπή δύναμης - ισορροπία στερεού σώματος

     4.7 - 4.8 Στροφορμή - Διατήρηση στροφορμής

 

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

     1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

     1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις

     1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

 

  2. ΚΥΜΑΤΑ

     2.2 Μηχανικά κύματα

     2.3 - 2.4  Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων - Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

     2.5 Στάσιμα κύματα

 

  4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

     4.2 - 4.3 Νόμος των Biot και Savart και εφαρμογές του

     4.4 Ο νόμος του Ampere

     4.5 Μαγνητική ροή

     4.7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο

     4.8 - 4.9 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και εφαρμογές

     4.10 Δύναμη Laplace

     4.11 Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς

 

  5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

     5.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

     5.3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

     5.4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης του της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής

     5.5 Στρεφόμενος αγωγός

     5.6 - 5.9 Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση - Εναλλασσόμενο ρεύμα - Ενεργός ένταση - Ενεργός τάση - Ο νόμος του Joule - Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

     5.14 Αυτεπαγωγή

 

  2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

     2.6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

     2.8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

 

  7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

     7.2 Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος

     7.3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

     7.4 Φαινόμενο Compton

     7.5 Η κυματική φύση της ύλης

     7.6 Η αρχή της αβεβαιότητας

     7.7 Κυματοσυνάρτηση και εξίσωση Schrondiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαγωνίσματα

 

Διαγώνισμα 1 : Κρούσεις - Στερεό - Ταλαντώσεις