Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Γ' Λυκείου

Δωρέαν υλικό στα Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Γ' Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

«Τα θέματα προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

Κεφάλαιο 1 : Πιθανότητες

     1.1 - 1.2 Πειράματα τύχης , δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα - Πιθανότητες : ορισμοί και εφαρμογές

     1.3 Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα

     1.4 Συνδυαστική και πιθανότητες

 

Κεφάλαιο 2 : Στατιστική

     2.1  Πλυθυσμός - Δείγμα - Μεταβλητές 

     2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

     2.3 Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα, συντελεστής μεταβλητότητας

     2.4 Κανονική κατανομή και εφαρμογές

     2.5 Πίνακες συνάφειας και ραβδογράμματα

     2.6 Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών στις κατηγορίες ενός ποσοτικού χαρακτηριστικού

     2.7 Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών και διαγράμματα διασποράς

 

Διαγωνίσματα

 

    Επαναληπτικό διαγώνισμα 1

    Επαναληπτικό διαγώνισμα 2