Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για τη Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ταξινομημένα με βάση την ύλη.

 

Κεφάλαιο 1ο : Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια βολή, Κυκλική κίνηση

     1.1 Οριζόντια βολή

     1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

     1.3 Κεντρομόλος δύναμη

 

Κεφάλαιο 2ο : Διατήρηση της ορμής

     2.3 - 2.4 Η έννοια της Ορμής - Η Δύναμη και η Μεταβολή της Ορμής

     2.5 Η Αρχή Διατήρησης της Ορμής

     2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση

     2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

 

Κεφάλαιο 3ο : Κινητική θεωρία των αερίων

     3.1 - 3.2 Εισαγωγή - Νόμοι Αερίων

     3.3 Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

     3.4 Κινητική θεωρία

     3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

 

Κεφάλαιο 4ο :